Website-Salepage ไม่ติดการค้นหา Google – ต้องใช้ Google Search Console

เปิดเว็บไซต์เซลเพจมาตั้งนานก็ไม่เเสดงผลในการค้นหาของ Google เลย น้ันอาจจะเป็นเพราะว่า Google ยังไม่รู้ว่ามันมีเว็บ-เซลเพจของเราอยู่บนโลกนี้ เราเลยจำเป็นต้องบอกให้ Google รู้ก่อน ผ่าน Google Search Console.

0 Comments

เทคนิคทำ SEO ให้คนเข้าเว็บไซต์ & Salepage โดยไม่ต้องโฆษณา

ในยุคที่ธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์แบบเต็มตัว การทำ SEO จึงกลายเป็นวิธีสำคัญที่จะช่วยเพิ่มโอกาสแห่งการรับรู้จากลูกค้า และสร้างภาพจำที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม

0 Comments