Google Search Console – เครื่องมือช่วย Website-Salepage ให้ติดอันดับการค้นหา Search Engine

เปิดเว็บไซต์เซลเพจมาตั้งนานก็ไม่เเสดงผลในการค้นหาของ Google เลย น้ันอาจจะเป็นเพราะว่า Google ยังไม่รู้ว่ามันมีเว็บ-เซลเพจของเราอยู่บนโลกนี้ เราเลยจำเป็นต้องบอกให้ Google รู้ก่อน ผ่าน Google Search Console.

0 Comments