รายเดือน รายปี

Free

ฟรี
฿ 0
 • 1 เว็บ-เซลเพจ
 • เพิ่มหน้าไม่ได้
 • ไม่มีเครื่องมือทำโฆษณา
 • ไม่มีเครื่องมือการตลาด
 • เปิดปิด PDPA ไม่ได้
 • มีโฆษณาสอดเเทรก
 • ใช้ได้เฉพาะซับโดเมน
 • จำกัดพื้นที่ 1 GB
 • ศึกษาการใช้งานเอง
 •  
 •  
 •  

Starter

มือใหม่
฿ 400 เดือน
 • 10 เว็บ-เซลเพจ
 • เพิ่มหน้าได้ไม่จำกัด
 • เครื่องมือทำโฆษณา
 • เครื่องมือการตลาด
 • ตั้งค่า PDPA Banner ได้
 • ไม่มีโฆษณาสอดเเทรก
 • จดโดเมนเองได้
 • พื้นที่ 10 GB
 • ได้รับการช่วยเหลือเร็วกว่า
 • 1 FB Pixel / เว็บ-เซลเพจ
 •  
 •  

Pro

มืออาชีพ
฿ 600 เดือน
 • 25 เว็บ-เซลเพจ
 • เพิ่มหน้าได้ไม่จำกัด
 • เครื่องมือทำโฆษณา
 • เครื่องมือการตลาด
 • ตั้งค่า PDPA Banner ได้
 • ไม่มีโฆษณาสอดเเทรก
 • จดโดเมนเองได้
 • พื้นที่ 25 GB
 • ได้รับการช่วยเหลือเร็วกว่า
 • 5 FB Pixel / เว็บ-เซลพจ
 • ส่งออก Excel การสั่งซื้อ
 • นำเข้า-ส่งออกสินค้า Excel
ยอดนิยม

Business

นักธุรกิจ
฿ 800 เดือน
 • 100 เว็บ-เซลเพจ
 • เพิ่มหน้าได้ไม่จำกัด
 • เครื่องมือทำโฆษณา
 • เครื่องมือการตลาด
 • ตั้งค่า PDPA Banner ได้
 • ไม่มีโฆษณาสอดเเทรก
 • จดโดเมนเองได้
 • พื้นที่ 100 GB
 • ได้รับการช่วยเหลือเร็วกว่า
 • 10 FB Pixel / เว็บ-เซลพจ
 • ส่งออก Excel การสั่งซื้อ
 • นำเข้า-ส่งออกสินค้า Excel
คุ้มสุด

Free

ฟรี
฿ 0
 • 1 เว็บ-เซลเพจ
 • เพิ่มหน้าไม่ได้
 • ไม่มีเครื่องมือทำโฆษณา
 • ไม่มีเครื่องมือการตลาด
 • เปิดปิด PDPA ไม่ได้
 • มีโฆษณาสอดเเทรก
 • ใช้ได้เฉพาะซับโดเมน
 • จำกัดพื้นที่ 1 GB
 • ศึกษาการใช้งานเอง
 •  
 •  
 •  

Starter

มือใหม่
฿4800 ฿ 1990 ปี
 • 10 เว็บ-เซลเพจ
 • เพิ่มหน้าได้ไม่จำกัด
 • เครื่องมือทำโฆษณา
 • เครื่องมือการตลาด
 • ตั้งค่า PDPA Banner ได้
 • ไม่มีโฆษณาสอดเเทรก
 • จดโดเมนเองได้
 • พื้นที่ 10 GB
 • ได้รับการช่วยเหลือเร็วกว่า
 • 1 FB Pixel / เว็บ-เซลเพจ
 •  
 •  

Pro

มืออาชีพ
฿7200 ฿ 3990 ปี
 • 25 เว็บ-เซลเพจ
 • เพิ่มหน้าได้ไม่จำกัด
 • เครื่องมือทำโฆษณา
 • เครื่องมือการตลาด
 • ตั้งค่า PDPA Banner ได้
 • ไม่มีโฆษณาสอดเเทรก
 • จดโดเมนเองได้
 • พื้นที่ 25 GB
 • ได้รับการช่วยเหลือเร็วกว่า
 • 5 FB Pixel / เว็บ-เซลพจ
 • ส่งออก Excel การสั่งซื้อ
 • นำเข้า-ส่งออกสินค้า Excel
ยอดนิยม

Business

นักธุรกิจ
฿9600 ฿ 5990 ปี
 • 100 เว็บ-เซลเพจ
 • เพิ่มหน้าได้ไม่จำกัด
 • เครื่องมือทำโฆษณา
 • เครื่องมือการตลาด
 • ตั้งค่า PDPA Banner ได้
 • ไม่มีโฆษณาสอดเเทรก
 • จดโดเมนเองได้
 • พื้นที่ 100 GB
 • ได้รับการช่วยเหลือเร็วกว่า
 • 10 FB Pixel / เว็บ-เซลพจ
 • ส่งออก Excel การสั่งซื้อ
 • นำเข้า-ส่งออกสินค้า Excel
คุ้มสุด