เปลี่ยนสีพื้นหลัง

  • ไปที่เว็บ-เซลเพจที่ต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลัง
  • ไปที่เมนู ‘ตั้งค่าร้านค้า’
  • ไปที่ ‘ตกเเต่งร้านค้า’
  • เลือกสีที่ต้องการเเละยืนยันการเเก้ไข

Powered by BetterDocs