ตั้งค่ารหัสใหม่กรณีลืมรหัสผ่าน

ที่หน้าเข้าสู่ระบบ https://cms.converrpage.com/ กดปุ่มลืมรหัสผ่าน

จากนั้นกรอกอีเมล์ที่ใช้สมัครในช่องว่าง เเละกดยืนยืน

เข้าไปในกล่องข้อความอีเมล์ที่ใช้สมัครสมาชิก เปิดอีเมล์ที่ได้จาก ConverrPage (หากไม่เจอโปรดเช็คดูในกล่อง junk mail) กดที่ลิงค์ในอีเมล์

จากนั้นจะสามารถตั้งค่ารหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าใช้งานได้

Powered by BetterDocs