Tofu Mofu Bofu – กลยุทธ์การตลาด ที่คนทำธุรกิจต้องรู้

หากคุณนำเอา Sales Funnel เข้ามาเพิ่มเติมในคอนเทนต์ โดนเเบ่งหัวข้อให้เหมาะกับลูกค้าในเเต่ละช่วงหรือที่เรียนกว่า “Tofu Mofu Bofu” (ไม่ใช่เต้าหู้นะ) จะยิ่งช่วยสร้างงานคุณภาพพร้อมมี Content Marketing ที่ตอบโจทย์ ได้ผลลัพธ์ที่ดีตามมา

0 Comments