ข้อดี-ข้อเสียของการขายผ่านแชท VS Website – Sale Page

ตัวเลือกยอดฮิตและมักถูกใช้งานอยู่เสมอคือ การใช้วิธีแชทสอบถามพูดคุยจากลูกค้า และการใช้งานเว็บไซต์ที่มี Salepage

0 Comments